Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Điện Biên
  • Cấp Huyện
  • Cấp Xã
  STT MÃ HỒ SƠ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1 Lĩnh vực Công thương, Xây dựng, Kinh tế
  1 T-DBI-287689-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
  2 T-DBI-287688-TT Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
  3 T-DBI-287687-TT Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  4 T-DBI-287686-TT Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  5 T-DBI-287685-TT Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  2 Lĩnh vực Giáo dục
  1 T-DBI-285198-TT Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
  2 T-DBI-285197-TT Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
  3 T-DBI-285196-TT Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
  4 T-DBI-285195-TT Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
  5 T-DBI-285194-TT Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
  6 T-DBI-285193-TT Thành lập nhà trường, nhà trẻ
  3 Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
  1 T-DBI-285149-TT Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
  2 T-DBI-285147-TT Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
  4 Lĩnh vực LĐTB&XH Huyện
  1 T-DBI-284643-TT Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
  2 T-DBI-284642-TT Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (
  3 T-DBI-284453-TT Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
  4 T-DBI-284452-TT Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
  5 Lĩnh vực NN&PTNT Huyện
  1 T-DBI-286571-TT Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
  2 T-DBI-286569-TT Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn
  3 T-DBI-286568-TT Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
  4 T-DBI-198968-TT Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
  5 T-DBI-198936-TT Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
  6 T-DBI-198538-TT Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
  6 Lĩnh vực Nội vụ
  1 T-DBI-285972-TT Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
  2 T-DBI-285971-TT Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
  3 T-DBI-285970-TT Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
  4 T-DBI-285961-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
  5 T-DBI-212714-TT Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  6 T-DBI-212713-TT Trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  7 Lĩnh vực Tài chính
  1 T-DBI-273859-TT Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
  2 T-DBI-273852-TT Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
  3 T-DBI-273844-TT Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
  4 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
  5 T-DBI-273789-TT Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
  8 Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
  1 T-DBI-284963-TT Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
  2 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
  3 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  9 Lĩnh vực Tư pháp
  1 T-DBI-284867-TT Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016)
  2 T-DBI-284866-TT Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016)
  3 T-DBI-284865-TT Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016)
  4 T-DBI-284864-TT Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm)
  5 T-DBI-284863-TT Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 )
  6 T-DBI-284862-TT Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 )
  7 T-DBI-284861-TT Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016)
  8 T-DBI-284860-TT Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 )
  9 T-DBI-284859-TT Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016
  10 T-DBI-284858-TT Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
  10 Lĩnh vực Văn hóa
  1 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)
  4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)
  5 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)
  6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)
  7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)
  8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)
  9 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
  10 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
  11 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
  12 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
  13 T-DBI-286074-TT Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
  11 Lĩnh vực Y tế
  1 T-DBI-286073-TT Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
  2 T-DBI-286072-TT Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
  3 T-DBI-286071-TT Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
  4 T-DBI-286070-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
  STT MÃ HỒ SƠ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1 Lĩnh vực LĐTB&XH
  1 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (Công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 03/6/2016)
  2 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (Công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 03/6/2016)
  3 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
  4 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” (Công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 01/3/2016
  5 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” (Công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 01/3/2016
  6 T-DBI-284448-TT Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng” (Công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 )
  7 T-DBI-284447-TT Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
  2 Lĩnh vực Công thương - Kinh tế
  1 T-DBI-287131-TT Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
  2 T-DBI-287130-TT Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
  3 T-DBI-287129-TT Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
  4 T-DBI-284126-TT Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
  5 T-DBI-284125-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
  6 T-DBI-284124-TT Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
  3 Lĩnh vực Dân tộc
  1 T-DBI-285165-TT Thủ tục Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  2 T-DBI-125468-TT Cho vay vốn với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
  4 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
  1 T-DBI-285192-TT Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
  2 T-DBI-285191-TT Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  3 T-DBI-285190-TT Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  4 T-DBI-285189-TT Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  5 Lĩnh vực NN&PTNT
  1 T-DBI-2874677 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
  2 T-DBI-173033-TT Xác nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
  3 T-DBI-173031-TT Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
  4 T-DBI-286587-TT Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn
  6 Lĩnh vực Nội vụ
  1 T-DBI-285951-TT Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa
  2 T-DBI-285950-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
  3 T-DBI-285949-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
  4 T-DBI-285948-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
  5 T-DBI-212700-TT Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  6 T-DBI-212687-TT Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  7 Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
  1 T-DBI-284962-TT Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
  2 T-DBI-284961-TT Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
  3 T-DBI-284959-TT Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
  4 T-DBI-284958-TT Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
  8 Lĩnh vực Tư pháp
  1 T-DBI-284888-TT Thủ tục đăng ký giám hộ (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  2 T-DBI-284887-TT Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  3 T-DBI-284886-TT Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới(Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  4 T-DBI-284885-TT Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  5 T-DBI-284884-TT Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  6 T-DBI-284883-TT Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  7 T-DBI-284882-TT Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  8 T-DBI-284880-TT Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  9 T-DBI-284879-TT Thủ tục đăng ký khai tử (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016)
  10 T-DBI-284878-TT 4. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm
  11 T-DBI-284877-TT Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (Công bố kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh)
  12 T-DBI-284876-TT Thủ tục đăng ký kết hôn
  13 T-DBI-284875-TT Thủ tục đăng ký khai sinh
  9 Lĩnh vực Văn hoá
  1 T-DBI-285842-TT Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
  2 T-DBI-285841-TT Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
  3 T-DBI-285840-TT Công nhận “Gia đình văn hóa
  4 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
  10 Lĩnh vực Y tế
  1 T-DBI-286069-TT Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
  2 T-DBI-286068-TT Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh
  3 T-DBI-286067-TT Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu