TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • CHUYÊN MỤC: Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 MỘT MỐC SON HÀO HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

  Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, do chính người chuẩn bị, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  >>> Chi tiết
  Đảng bộ huyện Điện Biên đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong những năm qua

  Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhân tố quan trọng bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng

  >>> Chi tiết
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

  Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tại điểm cầu TW, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành.

  >>> Chi tiết
  Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  Ngày 15/6/2018. Huyện ủy Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

  >>> Chi tiết
  TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và triển khai tốt các nội dung chính sau:

  >>> Chi tiết
  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác xây dựng Đảng
  >>> Chi tiết