CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Tiếp nhận - Phản ảnh - Kiến nghị về TTHC
  Câu hỏi của: Đàm Khánh Dương
   Tiêu đề câu hỏi: Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Đàm Khánh Dương
   UBND xã Thanh Luông nhận được phán ánh, kiến nghị của công dân Đàm Khánh Dương thôn 13 về thái độ ứng xử của công chức khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp
  Câu trả lời

   UBND xã trả lời như sau:

   Ngày 02 tháng 12 năm 2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Thanh Luông huyện Điện Biên tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn của bà Đàm Khánh Dương, Mã số hồ sơ: 000.43.21.H18-221202-0001

   Nộp hồ sơ ngày 02/12/2022 lúc 16:33:29 và tiếp nhận hồ sơ ngày 02/12/2022 lúc 16:40:21. ƯBND xã đã trả kết quả cho công dân ngày 05/12/2022 ( Vì ngày 03,04/12/2022 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

   Tuy nhiên trong quá trình giải quyết hồ sơ cho công dân do đường truyền của mạng chậm, không tải kết quả về ngay được nên không trả kết quả ngay cho công dân trong ngày. Trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ cho bà Đàm Khánh Dương, bản thân công chức tư pháp có tính hơi nóng nảy và giải thích cho công dân có phần hơi to tiếng chưa đúng chuẩn mực của công chức trong thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, việc phản ánh công chức say rượu khi làm việc là không đúng.

   Sự chậm trễ này và thái độ úng xử chưa đúng chuẩn mực của công chức trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Bà Đàm Khánh Dương. UBND xã Thanh Luông sẽ tiếp thu và chấn chỉnh công chức tư pháp hộ tịch Lường Văn Khiên thực hiện đúng chuẩn mực, đạo đức của người cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ./.

   Phiếu xin lỗi kèm theo:

   Phiếu xin lỗi

  Câu hỏi của: ông Trần Quang Sơn
   Tiêu đề câu hỏi: Trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Quang Sơn, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
   UBND huyện Điện Biên nhận được đơn kiến nghị ngày 04/10/2022 của ông Trần Quang Sơn, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn đề nghị “1. Mảnh trích đo địa chính số 771-2020, không thể hiện diện tích đất phi nông nghiệp (Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sông suối) sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất phục vụ công trình giao thông tại Km 217+200/QL12. Mảnh trích đo 771-2020 cung không thể hiện ký hiệu cống tiêu này theo Phục lục 01, Thông tư 25/2014/BTNMT quy định về thể hiện ký hiệu về thủy hệ và các đối tượng liên quan. Phần hạ lưu cống tiêu được ông Điểm xây dựng năm 2005 tức là trước thời điểm cấp GCNQSDĐ năm 2015 nhưng cũng không thể hiện vào bản vẽ của mảnh trích đo 771-2020 như vậy là đúng hay sai; 2. Mảnh trích đo địa chính số 771-2020 không thể hiện vị trí cống thoát nước chung đã xây dựng theo chiều ngang sau diện tích ONT 300 m2. Mảnh trích đo 771-2020 không thể hiện như vậy có hợp pháp hay không”.
  Câu trả lời

   Sau khi giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra xác minh và xin ý kiến Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên có ý kiến trả lời như sau:

   Về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và quá trình sử dụng đất: thửa đất số 01, Mảnh trích đo (MTĐ) số 771-2020, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên theo phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc sử dụng đất: “Thửa đất do ông Trần Ngọc Chiến khai hoang và và làm nhà ở trên đất từ năm 1986 đến năm 1989 chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hà Văn Bình, năm 1990 ông bình chuyển nhượng đất cho gia đình ông Trần Văn Nam sử dụng, năm 1998 gia đình ông Nam chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Chính cùng chồng là Trần Văn Điểm sử dụng. Từ năm 1986 đến nay đất liên tục được sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn (ONT) và đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK)”. Nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất thửa đất số 01, MTĐ số 771-2020, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã được các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cùng thời điểm là bà Trần Thị Điều, và Vũ Thị Sáng, bà Cao Thị Đính, bà Chu Thị Hà tham gia xác nhận vào Phiếu lấy ý kiến khu dân cư ngày 10/9/2020 và được xác nhận lại tại biên bản làm việc ngày 18/5/2022 (Có biên bản kèm theo). Việc lấy ý kiến khu dân cư về 2 nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được UBND xã Núa Ngam niêm yết, công khai theo đúng quy định của pháp luật.

   Về xác nhận của các hộ gia đình sử dụng đất cùng thời điểm: Các hộ gia đình sử dụng đất cùng thời điểm xác nhận tại thời điểm các hộ gia đình sử dụng đất từ năm 1986 có cống nước đặt ngang đường phía trước thửa đất số 01 (giáp mặt đường đi Điện Biên Đông) MTĐ số 771-2020, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhưng tại thời điểm đó nước vẫn thoát được là do nước chảy tràn ra đất của các hộ gia đình và tự tiêu, không có cống thoát nước lối từ đường ra suối. Sau này nhân dân có điều kiện làm nhà ở nên nước chảy về thửa đất số 01, MTĐ số 771-2020, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, để bảo vệ tài sản và đất không bị sói lở gia đình nhà ông Điểm đã tự làm cống, rãnh thoát nước ra suối từ năm 2005.

   Về xác nhận của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên: Ngày 06/10/2022 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên có Văn bản số 3217/SGTVT-KT&QLGT về việc phúc đáp Văn bản số 2305/UBND-TTQLĐĐ, ngày 03/10/2022 của UBND huyện Điện Biên. Trong đó xác nhận không lưu trữ hồ sơ tài liệu về thiết kế, hoàn công công trình rãnh thoát nước dọc tại hạ lưu cống Km 217+200/QL12 công trình rãnh thoát nước và xác nhận công công trình rãnh thoát nước dọc tại hạ lưu cống Km 217+200/QL12 là do dân dân tự xây dựng để đảm bảo thoát nước, phục vụ công tác cải tạo mặt bằng của người dân (có Văn bản kèm theo).

   Về kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ địa chính: Đối chiếu với hồ sơ địa chính lưu tại UBND xã Núa Ngam (bản đồ giao đất 163 - theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP, ngày 16/11/1999) và kiểm tra, đối chiếu thực địa tại thửa đất số 01, MTĐ số 771-2020, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không có “Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối”.

   Như vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sơ đồ thửa đất số 01, MTĐ số 771-2020, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình ông Trần Văn Điểm, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung UBND huyện Điện Biên trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Quang Sơn, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên./.

  Câu hỏi của: Trần Quang Sơn
   Tiêu đề câu hỏi: Trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Quang Sơn, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
   UBND huyện Điện Biên nhận được đơn kiến nghị ngày 07/8/2022 của ông Trần Quang Sơn, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về việc đề nghị kiểm tra, xác minh, sửa đổi sơ đồ thửa đất trên Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Trần Văn Điểm theo đúng hiện trạng và nguồn gốc đất.
  Câu trả lời

   Sau khi giao cho các cơ quan chuyên môn kiểm tra xác minh và xin ý kiến Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên cho ý kiến trả lời như sau:
   Về nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất của hộ gia đình ông Trần Văn Điểm: “Thửa đất do ông Trần Ngọc Chiến khai hoang và làm nhà ở trên đất từ năm 1986 đến năm 1989 chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hà Văn Bình, năm 1990 ông Bình chuyển nhượng đất cho gia đình ông Trần Văn Nam sử dụng, năm 1998 gia đình ông Nam chuyển nhượng
   quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Chính cùng chồng là Trần Văn Điểm sử dụng. Từ năm 1986 đến nay đất liên tục được sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn (ONT) và đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK)”. Nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất của gia đình ông Trần Văn Điểm đã được các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cùng thời điểm là bà Trần Thị Điều và bà Vũ Thị Sáng, bà Cao Thị Đính, bà Chu Thị Hà tham gia xác nhận vào Phiếu lấy ý kiến khu dân cư ngày 10/9/2020 và được xác nhận lại tại biên bản làm việc ngày 18/5/2022 (Có biên bản kèm theo). Việc lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được UBND xã Núa Ngam niêm yết, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Các hộ gia đình sử dụng đất cùng thời điểm xác nhận tại thời điểm các hộ gia đình sử dụng đất từ năm 1986 có cống nước đặt ngang đường nhưng tại thời điểm đó nước vẫn thoát được là do nước chảy tràn ra đất của các hộ gia đình và tự tiêu, không có cống thoát nước lối từ đường ra suối. Sau này người dân có điều kiện làm nhà ở nên nước chảy về nhà ông Điểm, để bảo vệ tài sản
   và đất không bị sói lở gia đình nhà ông Điểm đã tự làm cống, rãnh thoát nước ra suối từ năm 2005. Nội dung này được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên xác nhận tại Văn bản số 3217/SGTVT-KT&QLGT, ngày 06/10/2022 (có Văn bản kèm theo).
   Đối chiếu với hồ sơ địa chính lưu tại UBND xã Núa Nham (bản đồ giao đất 163 - theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP, ngày 16/11/1999) và kiểm tra, đối chiếu thực địa tại vị trí đất nhà ông Trần Văn Điểm thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam không có “Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối”.
   Như vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Trần Văn Điểm, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
   Trên đây là nội dung UBND huyện Điện Biên trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Quang Sơn, địa chỉ Thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên./.

  Câu hỏi của:
   Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh, kiến nghị của ông Trần Quang Nhàn
  Câu trả lời

   Ngày 25/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được phản ánh, kiến nghị của ông Trần Quang Nhàn (địa chỉ: Thôn Đại Thanh, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) qua số điện thoại tiếp nhận 0215 3839 177 về việc chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên.

   Nội dung phản ánh, kiến nghị như sau: Tôi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục “Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên. Hồ sơ đã được tiếp nhận, có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn 04 tháng tôi vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của UBND huyện. Tôi đã liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên nhiều lần nhưng chỉ được trả lời là chưa có. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, giải quyết. 

   Sau khi nghiên cứu, đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy phản ánh, kiến nghị trên không thuộc thẩm quyền xử lý của Văn phòng UBND tỉnh. Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi một số Điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND; Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị của ông Trần Quang Nhàn tới UBND huyện Điện Biên. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý đến cá nhân ông Trần Quang Nhàn và báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản trước ngày 6/9/2021.

   Ngày 31/8/2021, UBND huyện Điện Biên nhận được Công văn số 468/VPUB-KSTT ngày 27/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Trần Quang Nhàn về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên. Sau khi chỉ đạo các cơ quan kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Quang Nhàn, địa chỉ thửa đất tại Thôn Đại Thanh, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Quang Nhàn cụ thể như sau:

    Ngày 05/02/2021, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Điện Biên tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Trần Quang Nhàn hẹn trả kết quả ngày 29/3/2021. Trong quá trình thẩm định xét thấy có một số nội dung chưa rõ ràng, còn không đồng nhất về thông tin, do vậy phải kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu có liên quan lưu trữ tại các cơ quan nên thời gian trả kết quả có quá hẹn so với thời gian hẹn trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả. Ngày 31/8/2021, UBND huyện đã ký duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Quang Nhàn và có phiếu xin lỗi gửi công dân theo quy định.

   Công văn trả lời của UBND huyện Điện Biên

  Câu hỏi của:
   Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh, kiến nghị của ông Tòng Văn Hoa
  Câu trả lời

   Ngày 27/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được phản ánh, kiến nghị của ông Tòng Văn Hoa (địa chỉ: Bản Mé, xã Thanh Hưng huyện Điện Biên) qua số điện thoại tiếp nhận 0215 3829 177 về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên.

   Nội dung phản ánh, kiến nghị: Ngày 05/3/2021, Tôi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên nộp 1 bộ hồ sơ mang tên Tòng Văn Hoa thực hiện thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng” được hẹn trả kết quả vào ngày 29/3/2021; Tuy nhiên, đến nay tôi đã nhiều lần tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên, gặp công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thì vẫn chưa nhận được kết quả và cũng không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tôi. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, giải quyết.

   Sau khi nghiên cứu, đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy phản ánh, kiến nghị trên không thuộc thẩm quyền xử lý của Văn phòng UBND tỉnh. Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị của ông Tòng Văn Hoa tới UBND huyện Điện Biên. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý đến cá nhân ông Tòng Văn Hoa và báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản trước ngày 06/8/2021.

   Ngày 02/8/2021, UBND huyện Điện Biên nhận được Công văn số 402/VPUB-KSTT, ngày 29/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Tòng Văn Hoa về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên. Sau khi chỉ đạo các cơ quan kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Tòng Văn Hoa, địa chỉ thửa đất tại bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tòng Văn Hoa cụ thể như sau:

   Ngày 05/3/2021, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Điện Biên tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tòng Văn Hoa hẹn trả kết quả ngày 29/3/2021. Trong quá trình thẩm định xét thấy có một số nội chưa rõ ràng, còn không đồng nhất về thông tin diện tích tăng thêm, do vậy phải kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu có liên quan lưu trữ tại các cơ quan nên thời gian trả kết quả có quá hẹn so với thời gian hẹn trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả. Ngày 05/8/2021, UBND huyện đã ký duyệt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tòng Văn Hoa, thông báo để ông Tòng Văn Hoa đến nhận kết quả và có phiếu xin lỗi gửi công dân theo quy định./.

   Công văn của UBND huyện Điện Biên

  Câu hỏi của:
   Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh, kiến nghị của ông Lò Ngọc Phúc
  Câu trả lời

   Ngày 29/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được phản ánh, kiến nghị của ông Lò Ngọc Phúc (địa chỉ: Đội 15 xã Thanh Xương huyện Điện Biên) qua số điện thoại tiếp nhận 0215 3829 177 về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên.

   Nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Lò Ngọc Phúc: Ngày 7/4/2021, Tôi và chú của tôi tên là Bạc Cầm Thuận đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên nộp 1 bộ hồ sơ mang tên Bạc Cầm Thuận thực hiện thủ tục “Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” được hẹn trả kết quả vào ngày 18/5/2021; Tuy nhiên, đến nay tôi và chú tôi đã tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên 03 lần, gặp công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thì vẫn chưa nhận được kết quả và cũng không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tôi. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, giải quyết.

   Sau khi nghiên cứu, đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy phản ánh, kiến nghị trên không thuộc thẩm quyền xử lý của Văn phòng UBND tỉnh.

   Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị của ông Lò Ngọc Phúc tới UBND huyện Điện Biên. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý đến cá nhân ông Lò Ngọc Phúc và báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản trước ngày 10/8/2021./.

   Công văn của UBND huyện Điện Biên

  Câu hỏi của:
   Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Pấng
  Câu trả lời

   Ngày 22/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Pấng (địa chỉ: Đội 9 xã Thanh Chăn huyện Điện Biên) qua số điện thoại tiếp nhận 0215 3829 177 về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên.

   Nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Pấng: Ngày 29/4/2021, tôi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên nộp 1 bộ hồ sơ mang tên Lò Văn Pấng thực hiện thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng” được hẹn trả kết quả vào ngày 25/5/2021; Tuy nhiên, đến nay tôi đã tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên và gặp công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thì vẫn chưa nhận được kết quả và cũng không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tôi. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, giải quyết.

   Sau khi nghiên cứu, đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy phản ánh, kiến nghị trên không thuộc thẩm quyền xử lý của Văn phòng UBND tỉnh. Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Pấng tới UBND huyện Điện Biên. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý đến cá nhân ông Lò Văn Pấng và báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản trước ngày 31/7/2021.

   Ngày 27/7/2021, UBND huyện Điện Biên nhận được Công văn số 393/VPUB-KSTT ngày 26/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Pấng về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên. Sau khi chỉ đạo các cơ quan kiếm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lò Văn Pấng, địa chỉ thửa đất tại Đội 9, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lò Văn Pấng cụ thể như sau: Ngày 29/4/2021, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Điện Biên tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lò Văn Pấng hẹn trả kết quả ngày 25/05/2021. Trong quá trình thẩm định xét thấy có một số nội chưa rõ ràng, còn không đồng nhất về thông tin, do vậy phải kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu có liên quan lưu trữ tại các cơ quan nên thời gian trả kết quả có quá hẹn so với thời gian hẹn trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả. Ngày 27/7/2021, UBND huyện đã ký duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lò Văn Pấng và có phiếu xin lỗi gửi công dân theo quy định./.

   Công văn của UBND huyện Điện Biên

   Báo cáo của UBND huyện Điện Biên

  Câu hỏi của:
   Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh, kiến nghị của ông Ly A Dụa
  Câu trả lời

   Ngày 14/5/2021, Văn phòng UBND tỉnh nhận được phản ánh, kiến nghị của ông Ly A Dụa (địa chỉ: Bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) qua số điện thoại tiếp nhận 02153 839 177 về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Điện Biên.

   Nội dung cụ thể: Ngày 24/02/2021, tôi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Điện Biên nộp hồ sơ thực hiện thủ tục “Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” - số hồ sơ 2240031; được hẹn trả kết quả ngày 08/4/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả giải quyết của UBND huyện Điện Biên. Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, giải quyết cho tôi.

   Sau khi nghiên cứu, đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy phản ánh, kiến nghị trên không thuộc thẩm quyền xử lý của Văn phòng UBND tỉnh.

   Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị của ông Ly A Dụa tới UBND huyện Điện Biên.

   Đề nghị UBND huyện Điện Biên xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý đến cá nhân ông Ly A Dụa và Văn phòng UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/5/2021.

   Ngày 17/5/2021, UBND huyện Điện Biên nhận được Công văn số 249/VPUB-KSTT ngày 14/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về phản ánh kiến nghị của ông Ly A Dụa (Địa chỉ bán Na Láy, xã Na ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có số điện thoại về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Sau khi chỉ đạo các cơ quan kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Ly A Dụa, địa chỉ thửa đất tại bán Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ly A Dụa cụ thể như sau:

   Về tình hình giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ly A Dụa: Ngày 29/12/2020, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Điện Biên tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Ly A Dụa hẹn trả kết quả ngày 17/02/2021 (lần 1), trong quá trình thẩm định xét thấy hồ sơ không đủ điều kiện cấp đất ở do có sai sót, cơ quan chuyên môn thuộc huyện đã trả lại hồ sơ và đề nghị UBND xã Na Ư hướng dẫn ông Ly A Dụa hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định. Ngày 24/02/2021, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Điện Biên tiếp nhận lần 2 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Ly A Dụa. Cho đến thời điểm hiện tại hồ sơ đang trong giai đoạn kiểm tra thực địa chuyển in ấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa có kết quả trả cho ông Ly A Dụa.

   Nguyên nhân quá thời hạn trả kết quả: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các xã vùng ngoài của huyện Điện Biên do chưa có bản đồ địa chính nên phải tổ chức kiểm tra tại thực địa, sau đó mới chuyển in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vậy thời gian giải quyết thủ tục có kéo dài.

   Giải pháp khắc phục: UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Na ư khẩn trương kiểm tra thực địa và trình phê duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ly A Dụa.

   Công văn của UBND huyện Điện Biên

  Câu hỏi của: Công dân
   Tiêu đề câu hỏi: Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
   Tôi muốn tìm hiểu các thủ tục để được công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới?
  Câu trả lời
  Câu hỏi của: Công dân
   Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
   Tôi lấy vợ là người Lào, muốn đăng ký khai sinh cho con thì thực hiện như thế nào?
  Câu trả lời

   Chào Ông/Bà!

   Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi đến Trang thông tin điện tử Huyện Điện Biên. Về nội dung Ông/Bà này, Ông/Bà tham khảo trình tự thực hiện sau:

   Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện có thẩm quyền
   Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình
   Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận
   Hồ sơ đăng ký khai sinh sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên
   Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh và cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân (đối với các địa phương đã triển khai cấp Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh)
   Để biết thêm chi tiết, Ông/Bà tham khảo Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: