CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Cải cách hành chính
 • Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2021 huyện Điện Biên
 • Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
  Ngày 13/12/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì Hội nghị đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
 • Huyện Điện Biên tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC năm 2021
  Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bồi dững kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong công tác Cải cách hành chính. Ngày 20/9, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Trường chính trị tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2021.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử
 • Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
  Ngày 15/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
 • Huyện Điện Biên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính lĩnh vực Lao động - TB&XH
  Là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội... Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng thời gian quy định.
 • TẬP HUẤN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐIỆN BIÊN NĂM 2020
 • Mười năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020 huyện Điện Biên và những kết quả nổi bật
  Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới.
 • CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở MƯỜNG PỒN
 • Huyện Điện Biên TTHC được chuẩn hóa, trên các lĩnh vực
 • Hiện đại hóa hành chính là xu hướng tất yếu
  Hiện đại hóa hành chính là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Hiện đại hóa hành chính không chỉ làm tăng năng suất lao động mà còn góp phần quan trọng thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, hướng tới một môi trường hành chính hiện đại.
 • Công tác Cải cách hành chính huyện Điện Biên năm 2019
 • Huyện Điện Biên đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo công tác CCHC của Chính phủ
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Huyện Điện Biên triển khai phần mềm chỉ đạo điều hành tới các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
 • 1-15 of 25<  1  2  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: