CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Cải cách hành chính
 • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
 • Hướng dẫn nộp thuế cá nhân, thuế trước bạ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
  Hướng dẫn người dân thực hiện chức năng nộp thuế cá nhân, nộp phí trước bạ ô tô, xem máy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Hội nghị phân tích kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
  Ngày 11/5, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phân tích kết quả cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) tỉnh Điện Biên năm 2022; công bố kết quả chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; chỉ số Sipas năm 2022.
 • Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2022
 • Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên quý III năm 2022
 • Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên quý II năm 2022
  Báo cáo số 235/BC-UBND, ngày 23/6/2022 của UBND huyện Điện Biên về Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên quý II năm 2022
 • Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Điện Biên quý I năm 2022
  Báo cáo số 98/BC-UBND, ngày 18/3/2022 của UBND huyện Điện Biên về Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên quý I năm 2022
 • Huyện Điện Biên tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
  Kiểm tra là một trong những nhiệm vụ cần thiết trong công tác quản lý nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiến nghị giải quyết những vướng mắc hoặc sai sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện công tác CCHC.
 • DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 • Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Dịch vụ Bưu chính Công ích
  Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian qua, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên đã đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Người dân không cần đến trụ sở cơ quan nhà nước nhưng vẫn có thể gửi nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Bưu điện đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đưa dịch vụ BCCI phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
 • Hội nghị phân tích, công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2021 tỉnh Điện Biên
  Sáng ngày 26/7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị phân tích kết quả chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) tỉnh Điện Biên năm 2021; công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu thuộc UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 • Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2021 huyện Điện Biên
 • Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
  Ngày 13/12/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì Hội nghị đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
 • Huyện Điện Biên tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC năm 2021
  Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bồi dững kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong công tác Cải cách hành chính. Ngày 20/9, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Trường chính trị tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2021.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử
 • 1-15 of 36<  1  2  3  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: