CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN Chien-luoc-quy-hoach-phat-trien : Chiến lược, quy hoạch phát triển
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Thông báo số 117/TB-UBND 28/02/2023 Thông báo số 117/TB-UBND, ngày 08/09/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch
  Quyết định số 42/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 16/01/2023 của UBND huyện Điện Biên về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 09/03/2022 Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Điện Biên, giai đoạn 2022 – 2025.
  Số 1326/QĐ-UBND 12/09/2020 Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
  Số 606/STNMT-QLĐĐ 28/06/2019 Công văn số 606/STNMT-QLĐĐ, ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc công khai và cung cấp kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của tỉnh Điện Biên
  Số 1117/STTTT 26/10/2018 Kế hoạch số 1117/STTTT, ngày 26/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Số 2955/KH-UBND 12/10/2018 Kế hoạch số 2955/KH-UBND, ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
  Số 1437/KH-UBND 06/09/2018 Kế hoạch 1437/KH-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc thực hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp tại xã Thanh Hưng, Thanh Yên huyện Điện Biên năm 2018
  Số 54/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
  Số 281/QĐ-UBND 12/04/2018 Quyết định số 281/QĐ-UBND, ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án Phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020 tầm nhìn đến 2025
  Số 13/NQ-HĐND N/a Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  14/NQ-HĐND N/a Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  15/2015/NQ-HĐND N/a Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2016.
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: