CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên
 • Thời gian đăng: 28/11/2023 11:07:49 AM
 • Điều ước Quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên, thỏa thuận Quốc tế mà Việt Nam là 01 bên

  1. Danh sách các điều ước quốc tế cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người mà Việt Nam là thành viên

  Thông tin chi tiết tại đây: Phụ lục Danh sách các điều ước quốc tế cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người mà Việt Nam là thành viên

  2. Danh sách các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

  • STT Tiêu đề File đính kèm
   1 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) Tải về
   2 Công ước chung về việc an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ Tải về
   3 Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới Tải về
   4 Hiệp định MARAKESH thành lập tổ chức thương mại thế giới Tải về
   5 Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG) Tải về
   6 Công ước về an toàn hạt nhân Tải về
   7 Công ước Berne năm 1971 về việc bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật Tải về
   8 Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em Tải về
   9 Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Tải về
   10 Hiệp định về thương mại hàng hoá thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các chính phủ các nước ASEAN và Hàn Quốc Tải về
   11 Công ước toàn cầu về bản quyền Tải về
   12 Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân Tải về
   13 Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp - DSU Tải về
   14 Hiệp ước về Luật Nhãn hiệu hàng hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành Tải về
   15 Hiệp ước biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong hiệp ước này của WIPO Tải về
   16 Hiệp ước quyền tác giả WIPO (WCT) năm 1996 Tải về
   17 Hiệp định khung e-ASEAN Tải về
   18 Công ước về quyền của người khuyết tật Tải về
   19 Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ Tải về
   20 Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (1995) Tải về
   21 Nghị định thư về hội nhập ngành thương mại điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành Tải về
   22 Tuyên bố toàn cầu về gen người và các quyền con người, 1997 Tải về
   23 Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN –Úc – Niu Dilân Tải về
   24 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) Tải về
   25 Công ước Paris về bảo hộ  sở hữu  công nghiệp Tải về
   26 Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Tải về
   27 Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969 Tải về
   28 Hiệp ước Washington về  sở hữu trí tuệ  đối với mạch tích hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành Tải về
   29 Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận giữa Cục  Sở hữu trí tuệ  Vương quốc Thái Lan và Cục Bản quyền tác giả Việt Nam            Tải về
   30 Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan tới thương mại của Quyền  sở hữu trí tuệ

   Tải về

 • Tác giả:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: