CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • "Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới của HLHPN huyện Điện Biên
 • Thời gian đăng: 25/10/2016 02:06:51 PM
 • Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Hội trong nhiệm kỳ qua góp phần đáng kể trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Để triển khai thực hiện Cuộc vận động có kết quả; BCH Hội đã bám sát các kế hoạch chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Hội cấp trên xây dựng Kế hoạch để tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động; lồng ghép các nhiệm vụ công tác Hội, xây dựng và thực hiện nhiều chương trình  để hỗ trợ các gia đình thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch, phốihợp tổ chức  27 lớp tập huấn cho 1.039 lượt cán bộ, đặc biệt là Chi hội trưởng về cách thức, kỹ năng thực hiện Cuộc vận động; 100% chi hội  có tài liệu, sách lật, tuyên truyền về cuộc vận động.

  Công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của Cuộc vận động được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, từ đó làm cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình hiểu nội dung Cuộc vận động và tự giác thực hiện.

  Điểm nổi bật trong cách triển khai của Hội là luôn quán triệt quan điểm, phát huy nội lực của phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch vừa huy động được sự tham gia chủ động của hội viên, phụ nữ, vừa có cơ sở đánh giá kết quả, Hội chỉ đạo việc phát phiếu để phụ nữ tự đánh giá việc đạt các tiêu chí của gia đình, cơ sở Hội tổng hợp kết quả, có kế hoạch phân công giúp đỡ các gia đình khó khăn nhất và động viên các gia đình khác tự phấn đấu và giúp đỡ nhau. Đến nay, cơ bản các hộ gia đình đã đánh giá được mức độ đạt tiêu chí, đã có những kết quả tích cực, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện CVĐ và tham gia xây dựng nông thôn mới được hình thành, duy trì và nhân rộng phù hợp với tình hình địa phương.

  Đối với tiêu chí "Không đói nghèo”, các cấp Hội đã thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực: Khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh, chỉ riêng nguồn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay có dư nợ là 93 tỷ đồng, Cách thức cho vay của Hội là gắn vay vốn với tiết kiệm hiện tại, đã xây dựng được được 14 câu lạc bộ pháp luật và đời sống 58 nhóm tiết kiệm cho vay tại thôn bản có 418 thành viên tham gia với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho các thành viên vay vốn; Thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”,  Hội đã  phối hợp tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho 3.460 lượt hội viên, phụ nữ. Với các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, hàng năm giúp  các hộ nghèo; vận động ủng hộ "Ngày vì người nghèo”, xây dựng Mái ấm tình thương được 118 triệu, 7.700 kg gạo; 5.729 công.

  Đối với tiêu chí "Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, "Không có bạo lực gia đình”:  Hội duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật An toàn giao thông đường bộ... ; tập huấn, cung cấp các kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình cho hội viên, phụ nữ, tập trung vào dịp hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; duy trì phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; phối hợp với  Công an thực hiện Nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động "Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2013-2015 với những hoạt động thiết thực như giúp các gia đình có người mắc tệ nạn xã hội vay vốn và có kiến thức để sản xuất, kinh doanh; chú trọng thành lập các mô hình hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình như địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

  Đối với các tiêu chí "Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, "Không sinh con thứ 3 trở lên”:Hội đã thực hiện Đề án "Gíao dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015”;  Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình…

  Đối với tiêu chí "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, Hội triển khai gắn với chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường; Tuần lễ Quốc gia NS-VSMT và Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân; duy trì và nhân rộng các mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, mô hình phân loại rác thải tại nhà…

  Qua bình xét, đánh giá hiện nay trên địa bàn huyện đã có 15.138 hộ/ 26.929 hộ gia đình đạt và phấn đấu duy trì 8 tiêu chí cuộc vận động góp phần thiết thực vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 • Tác giả: Bạc Thị Kiên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: