CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

  Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

 • Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII.
 • Đề cương tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy
 • Tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Việt Nam 2020"

  Công văn số 31-CV/BTGHU, ngày 26/11/2020 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên về việc tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Việt Nam 2020"

 • Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND, ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc

  thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • Kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

  Kế hoạch số 08-KH/HU, ngày 30/09/2020 của Huyện ủy Điện Biên về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

 • Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu
 • Quyết định công bố danh mục TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích

  Quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 10/09/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020)
 • 121-140 of 217<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: