CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Chuyển đổi số
 • Tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chuyển đổi số và đề án 06 năm 2022, quý I năm 2023
  Ngày 21/4, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, Quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 • 17 điểm khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số
  Nhằm thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có bài phát biểu về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau như sau:
 • Công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Điện Biên
  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không chỉ ở riêng nước ta mà trên bình diện toàn thế giới. Tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi về công nghệ mà quan trọng hơn là chuyển đổi về nhận thức, cách làm và nội dung, chính sách để kịp thời có các hành động thiết thực, đột phá, hiệu quả hơn nhằm tổ chức lại và duy trì thích ứng với trạng thái bình thường mới.
 • Huyện Điện Biên tổ chức Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức
  Nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, kỹ năng lãnh đạo số, đảm bảo an toàn thông tin; định hướng và xác định được lộ trình cũng như chiến lược chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 • CUỘC THI “TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA - VIET SOLUTIONS” NĂM 2022
  Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức phát động Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022 (Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 nhằm tìm kiếm, công bố các bài toán và các giải pháp xuất sắc về chuyển đổi số Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và trong cộng đồng.
 • Tham gia tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai gì?
  Trong thời gian vừa qua, một hoạt động mới đã được phát động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số xuất phát từ người dân, tiếp cận người dân và vì lợi ích của nhân dân. Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) chính là hoạt động theo mục tiêu này. Nhưng tổ CNSCĐ thì cần làm gì và làm như thế nào.
 • Chuyển đổi số cần bám sát và lấy thực tiễn làm thước đo
  Trong kết luận phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh quan điểm triển khai chuyển đổi số là cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ
 • Huyện Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
  Ngày 28/03/2022, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Điện Biên.
 • Kế hoạch số 455/KH-UBND Triển khai thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Kế hoạch số 455/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Điện Biên
 • Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
  Ngày 06/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 • Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp
 • Tập huấn, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
  Ngày 27/12/2021, UBND huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh Điện Biên tổ chức Lớp tập huấn Truyền thông và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Chương trình tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ huyện đến 21 điểm cầu thuộc các xã trên địa bàn huyện.
 • Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 • Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phát triển Chính quyền số và Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Điện Biên năm 2022
 • 1-15 of 16<  1  2  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: