CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
  • Thời gian đăng: 16/03/2021 08:20:34 AM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL; Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin về pháp luật của công dân

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: