CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024
 • Thời gian đăng: 16/01/2024 10:34:13 AM
 • Bảo hiểm xã hội Điện Biên thực hiện Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024
 • Thực hiện Kế hoạch số 4210/BHXH-TCKT ngày 13/12/2023 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân);

  Lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 01, tháng 02 năm 2024 sẽ được thực hiện trong cùng một kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của tháng 01 năm 2024 qua hệ thống Bưu điện.

  Thời gian chi trả từ ngày từ ngày 04/01/2024 đến hết ngày 07/01/2024. Đối với những trường hợp phát sinh sau thời điểm lập danh sách bổ sung tháng 02/2024 được giải quyết chế độ chậm nhất đến ngày 07/02/2024.

  Cơ quan Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch. Thực hiện chi trả tại nhà cho người hưởng bằng tiền mặt đối với người già yếu, cô đơn, ốm đau bệnh tật không có khả năng trực tiếp đến nhận./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: