CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
 • Thời gian đăng: 05/04/2021 10:20:37 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 04 TTHC tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành, cụ thể như sau:

  STT

  Số hồ TTHC

  Tên TTHC công khai

  1

  2.002364.000.00.00.H18

  Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

  2

  2.002365.000.00.00.H18

  Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

  3

  2.002366.000.00.00.H18

  Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

  4

  2.002367.000.00.00.H18

  Thủ tục thực hiện việc giải trình

   

  Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

  -    Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu các TTHC nêu trên từ cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng tải công khai trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.

  -    Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin về các thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.dienbien.gov.vn/thủ tục hành chính/ nhập tên hoặc số hồ sơ TTHC/ tìm kiếm/ tích vào TTHC đã tìm thấy (hoặc tra cứu trên cống Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn/thủ tục hành chỉnh/thủ tục hành chính/tìm kiếm nâng cao/tỉch vào ô tỉnh, thành phố/ nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan thực hiện/nhập tên TTHC hoặc số hồ sơ TTHC/tìm kiếm) in TTHC, niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định./.

 • Tác giả:
 • các quyết định thu hồi đất c9 xã Thanh Xương
 • Tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì liên kết các dự án liên kết trong kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thuộc Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND, ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên tại huyện Điện Biên năm 2023
 • quyết định V/v thu hồi đất bổ sung huyện Điện Biên để làm quỹ đất xây dựng các công trình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường vành đai biên giới Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên
 • Các Quyết định Về việc thu hồi đất tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV Mường Lay - Điện Biên (đợt 2)
 • Các quyết định về việc thu hồi đất tại địa bàn xã Noong Luống, huyện Điện BIên do tự nguyện trả lại đất để thực hiện khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường ở điểm mỏ bản Pom Lót, xã Pom Lót và đội 18 xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Điều chỉnh một số nội dung tại mục 4, Điều 1, Quyết định số 1387/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022 của UBND huyện
 • Các QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xử lý điểm đen tai nạ giao thông Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên.2
 • Các QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xử lý điểm đen tai nạ giao thông Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên.
 • QĐ về việc thu hồi đất cử ông Cút Văn Khan, bà Lò Thị Tê tại địa bàn xã Mường Lói huyện Điện Biên tự nguyện trả lại đất để thực hiện xây dựng trạm quân y kết hợp Co Đứa xã Mường Lói huyện Điện Biên
 • Thông báo số 34 về việc Đấu giá tài sản
 • 1-10 of 236<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: