CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đảng bộ huyện Điện Biên học tập và làm theo gương Bác
 • Thời gian đăng: 30/08/2016 09:46:27 AM
 • 5 năm qua, bằng nhiều nỗ lực, việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Điện Biên ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo gương Bác.

 • Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên giúp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Điện Biên đã chỉ đạo 69 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ triển khai học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) một cách cụ thể, thiết thực và nghiêm túc; trong đó chú trọng đề cao việc làm theo tấm gương đạo đức của Người. Nhờ đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trịvề tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc. Các tổ chức cơ sở đảng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

  Đảng bộ xã Núa Ngam hiện có 104 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ nông thôn. Thời gian qua, Đảng ủy xã Núa Ngam luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Do đó, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng ký học tập làm theo Bác gắn với từng lĩnh vực, việc làm cụ thể. Từ đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác để phấn đấu thực hiện. Song song với việc quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban thường vụ Đảng ủy xã Núa Ngam còn triển khai lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức duy trì Lễ chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần. Sau Lễ  chào cờ cấp ủy đảng, chính quyền xã Núa Ngam phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể triển khai và thực hiện những việc làm trọng tâm, trọng điểm trong tuần. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tinh trách nhiệm trong mọi công việc được giao. Có thể nói, 5 năm qua, Đảng bộ xã Núa Ngam đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

  Ðối với Hội LHPN huyện Điện Biên việc triển khai và học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác được gắn với các phong trào thi đua trọng tâm của hội như: xây dựng một số mô hình "kho thóc tiết kiệm", "hũ gạo tình thương", “nuôi lợn đất tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo” và triển khai có hiệu quả phong trào "5 đến 7 hội viên có kinh tế khá giúp 1 hộ phụ nữ khó khăn có địa chỉ vươn lên thoát nghèo", phong trào xây dựng "mái ấm tình thương" tặng cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chính từ những việc làm cụ thể và thiết thực này, nên đến nay Hội LHPN huyện Điện Biên đã có 105 chi hội xây dựng được mô hình “Nuôi lợn tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo", 37 chi hội xây dựng mô hình "kho thóc tiết kiệm", 26 chi hội xây dựng "hũ gạo tình thương", với tổng số tiền và số thóc gạo quy tiền được gần 500 triệu đồng, giúp cho hơn 100 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi.

  Học tập và làm theo gương Bác, được Hội Cựu Chiến binh huyện Điện Biên triển khai lồng ghép gắn với các phong trào thi đua tiêu biểu như: xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phong trào "3 giữ, 4 không", với các nội dung cụ thể như: giữ cho gia đình hạnh phúc, giữ cho bản làng yên vui, giữ cho gia đình không có người vi phạm pháp luật; 4 không là: không sử dụng chất ma túy, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy và không tiếp tay cho các đối tượng phạm tội. Động viên, khuyến khích hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

  Có thể khẳng định rằng trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều tổ chức cơ sở đảng, tổ chức hội, đoàn thể của huyện Điện Biên triển khai và thực hiện tốt chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016. Các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức hội, đoàn thể trong toàn huyện đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 vào những buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ nhờ đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở lên gần gữi, sát thực với cuộc sống; tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn huyện được nâng cao; xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo gương Bác. Kết quả, sau 5 năm đã có 5 tập thể và 17 cá nhân được UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen; 35 tập thể và 75 cá nhân được UBND huyện Điện Biên tặng giấy khen do đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2016.

  Thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tổ chức học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm tốt, phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giầu mạnh, văn minh./.

 • Tác giả: Phạm Thọ Đài TT – TH huyện Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: