CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đảng bộ xã Pom Lót huyện Điện Biên trong công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội.
 • Thời gian đăng: 05/07/2017 08:57:14 AM
 • Trong những năm qua, Đảng bộ xã Pom Lót luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được tập trung triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức… qua đó Đảng bộ xã Pom Lót đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nhờ đó kinh tế - xã hội của xã đã có những bước chuyển biến tích cực.

 • Pom Lót là xã vùng lòng chảo phía nam huyện Điện Biên, trong công tác đảng, Đảng bộ xã luôn chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, ngay từ đầu nhiệm kỳ XXI (2015-2020) đến nay đã kết nạp 26 đảng viên. Hiện toàn Đảng bộ có 23 chi bộ với 200 đảng viên chính thức và 09 đảng viên dự bị, trong tổng số 209 đảng viên có 47 đảng viên từ 30 - 60 tuổi đảng sinh hoạt tại các chi bộ. Trong đó có 20 chi bộ thôn, bản, đội, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ cơ quan và 01 chi bộ Y Tế; Tính đến hết tháng 5/2017 thì 100% các chi bộ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ (2017-2020). Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 đạt 100%. Đảng bộ xã Pom Lótđã 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

  Ông Nguyễn Văn Đẩu: Bí thư Đảng ủy xã Pom Lótcho biết: ‘‘Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng quy chế làm việc. Chương trình toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng ủy xã. Trên cơ sở nghị quyết của cấp trên và căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở. Đảng bộ xã đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động và nghị quyết chuyên đề phù hợp với địa phương nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ xã cùng với sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân địa phương, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội của xã hàng năm.”

  Xác định một trong những tiêu chí thể hiện vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhanh chóng giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chính vì thế, Đảng ủy xãPom Lót luôn sâu sát với tình hình thực tế, ban hành kịp thời các nghị quyết chỉ đạo phù hợp theo từng thời điểm, trên cơ sở đó phát huy hiệu quả cao nhất. Nhờ đó kinh tế - xã hội của xã Pom Lót đã có những bước chuyển biến tích cực. Năm 2016, tổng diện tích gieo trồng đạt 287ha, tổng sản lượng lương thực trên 1900 tấn, chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt từ (3 - 8)%, doanh thu thương mại, dịch vụ tiêu dùng đạt 30 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực, hệ thống quy mô trường lớp học ổn định, các mặt văn hóa - xã hội tiếp tục được củng cố và phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời phản ánh các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của xã; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư. Hoạt động y tế được đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đều đạt được những kết quả khả quan theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 144 hộ chiếm 10,37%; hộ cận nghèo 253 hộ chiếm 18,2%, đời sống kinh tế vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao.

  Trong chương trình xây dựng nông thôn mới; Đảng bộ xã Pom Lót đã tập trung chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt. Trong đó công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai thường xuyên nhằm phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, Huyện về xây dựng nông thôn mới. Từ đó quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất để làm đường…do đó tính đến ngày 30/6/2017 hiện nay xã Pom Lót đã đạt 15/19 tiêu chí về nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2017 sẽ cán đích hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Pom Lót tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung chỉ đạo sát sao, kịp thời mọi nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, duy trì và nâng cao hiệu quả. Trong đó vấn đề nổi cộm là chú trọng, thường xuyên đổi mới về tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào thực tế trong cuộc sống thường ngày của mọi tầng lớp nhân dân. Tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận, đồng lòng trong dân; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

 • Tác giả: Lưu Hồng Sinh - Đài TT-TH huyện Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: