CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN KHÓA XX
 • Thời gian đăng: 30/03/2022 07:13:56 PM
 • Chiều ngày 30/3/2022, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022.
 • Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy (theo dõi Đảng bộ huyện Điện Biên); cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Lãnh đạo UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Bí thư Đảng ủy các xã thuộc huyện.

  z3302359910329_361efb29c709ef42732fd1c70c626eb3.jpg

  (Quang cảnh Hội nghị)

  Trong Quý I năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của huyện. Trước bối cảnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tập trung, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tận dụng thời cơ và những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn; kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội gắn với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; điều hành một cách linh hoạt, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định và có bước phát triển. Thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

  z3302360380325_297f1d286adff51dd3f30f7547bd2399.jpg

  (Đ/c Bùi Hải Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu, thông qua một số nội dung tại Hội nghị)

  Theo báo cáo về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong Quý I tổng diện tích cây trồng nông nghiệp toàn huyện trong là 7.858,5/21.374,58 ha, đạt 36,8% Kế hoạch (KH) (cao hơn 1,8% ha so với cùng kỳ năm trước); chăn nuôi cơ bản giữ mức tăng trưởng và phát triển ổn định; tổng đàn gia súc, gia cầm là 1.785.059 con, đạt 95,3 % KH; Diện tích nuôi trồng 622,42 ha, đạt 100% KH; sản lượng 293,21 tấn, đạt 27,09% KH; Trồng rừng tập trung (cây Mắc ca): Diện tích đang triển khai hạ băng, đào hố đạt 122 ha; Trồng cây phân tán: Đã thực hiện trồng 2.085/1000cây, đạt 208,5% KH huyện.

  Hiện nay, toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí; 05 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; không còn xã dưới 10 tiêu chí; Số tiêu chí đạt bình quân 16,9 tiêu chí/xã. Tổ chức triển khai thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã; xây dựng kế hoạch triển khai xã Noong Hẹt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Hẹ Muông cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Toàn huyện có 47 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 35 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 12 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Hỗ trợ thành lập mới được 02 hợp tác xã nông nghiệp, gồm: HTX Dứa xã Mường Nhà, HTX Mắc ca xã Thanh Xương.

  Hoạt động sản xuất công nghiệp cá thể còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dich bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn và kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn vẫn tiếp được duy trì. Trong quý I, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 404.753 triệu đồng, đạt 25,14% KH giao. Các chỉ tiêu thương mại, dịch vụ vẫn tương đối ổn định, một số chỉ tiêu có mức tăng khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 670.254 triệu đồng, đạt 26,64% KH giao. Tổng thu ngân sách huyện ước đạt 191.001 triệu đồng, đạt 24,83 %KH. Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 191.001 triệu đồng, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24,91% KH.

  Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Huyện ủy: Trong Quý I, Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, các vấn đề về quản lý rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai...; công tác đảm bảo an sinh xã hội; nhất là các vấn đề tại địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Kịp thời phổ biến, học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và xây dựng chương trinh hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Coyid-19”, chỉ đạo xây dựng, thực hiện phương án cụ thể phù hợp với tưng tình huống dịch diễn biến tăng; chỉ đạo kích hoạt trạm y tế lưu động, bố trí lực lượng, rà soát trang thiêt bị, nhân lực... phù hợp với đặc điểm tình hình của từng xã, với phương châm "4 tại chỗ" và nhất quán quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện “vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”.

  Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo: Tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022 của Huyện ủy; Báo cáo của Huyện ủy về kết quả quản lý, sử dụng tài chính Đảng năm 2021; Báo cáo của Huyện ủy về kết quả giải quyết công việc của Ban Thường vụ Huyện ủy giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và một số nội dung khác.

  z3302360274239_4fc47277aa2fc32b9e431e84c3751847.jpg

  (Đ/c Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

  Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương tinh thần cố gắng phấn đấu, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, CCVC đảng viên trên địa bàn huyện. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm và định hướng các giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới chính quyền các cấp cần tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch trồng cây Mắc ca; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung các lĩnh vực: nông, lâm, ngư nghiệp, cây trồng, vật nuôi; trồng rừng, bảo vệ rừng; thu, chi ngân sách; tăng cường công tác Cải cách hành chính; đất đai, tài nguyên – môi trường…

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: