CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • HUYỆN ỦY ĐIỆN BIÊN KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
 • Thời gian đăng: 14/04/2022 10:41:22 AM
 • Trong 2 ngày 13 và 14/4, Huyện ủy huyện Điện Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.
 • TAP-HUAN-CONG-TAC-DANG0.jpg

  Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu sẽ được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề gồm: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW về ban hành- Quy định thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm; Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong xử lý “tình huống có vấn đề”; công tác đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng, gữi vững trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng trong bối cảnh mới; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong PTKT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng; Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 về hướng dẫn một số điều thi hành điều lệ Đảng; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy định số 50-QĐ/TU, ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên về công tác quy hoạch cán bộ; Công tác dân vận của chi, đảng bộ cơ sở. Qua bồi dưỡng sẽ các bí thư, phó bí thư chi bộ nâng cao năng lực, vận dụng linh hoạt vào hoạt động thực tiễncông tác, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảngtrong tình hình mới./.

 • Tác giả: Thu Hương - Trung tâm VH-TT-TH huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: