CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 - Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.
 • Thời gian đăng: 12/05/2022 04:08:07 PM
 • Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và là báo cáo viên của Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 4 nghìn điểm cầu trong cả nước cùng trên 157 nghìn đại biểu tham dự.
 • NH-BCV-T5.jpg

  (Đ/c Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Điện Biên)

  Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện Điện Biên có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí Báo cáo viên câp huyện, đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Theo đó, sau 6 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng đó là: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

  Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

  Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí cũng như hệ thống báo cáo viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền râu rộng việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; tuyên truyền tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: