CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thời gian đăng: 11/03/2022 11:08:08 AM
 • Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong bối cảnh tình hình trong nước và trên địa bàn huyện có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn, khó khăn hơn thì công tác học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị cần phải thực hiện một cách thường xuyên, cẩn trọng, nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ.
 • Nhận thức rõ tâm quan trọng, nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, biến những Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhanh chóng trở thành hiện thực sinh động. Ngày 11/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

  z3249870989927_9b787f6708657b1e70b296cf14770404.jpg

  (Toàn cảnh Hội nghị)

  Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu huyện Điện Biên có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Hải Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện; đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm Chính trị huyện; các phòng, ban, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến đến 21 điểm cầu thuộc 21 xã trên địa bàn huyện.

  HN-3-1.jpg

  (Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị)

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Để cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả và đưa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung được triển khai tại Hội nghị, nhằm thống nhất cao về nhận thức, hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

  Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được triển khai nghiên cứu, học tập và quán triệt 08 nội dung, cụ thể như: Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Nghị quyết số 16-NQ/HU, ngày 10/01/2022 của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 23/11/2021 BCH Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 18-NQ/HU, ngày 10/01/2022 BCH Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu dư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 19-CT/HU, ngày 04 /01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn Huyện Điện Biên; Chỉ thị số 17-CT/HU, ngày 04 /01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Huyện Điện Biên; Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiêu sô và miên núi, găn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bên vững và an sinh xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

  Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: