CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện Điện Biên gắn sinh hoạt chi bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
 • Thời gian đăng: 12/08/2016 09:01:20 AM
 • Thời gian qua, Đảng bộ huyện Điện Biên đã chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nhất là các chi bộ ở thôn, bản thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức sinh hoạt, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, ý thức trách nhiệm, đạo đức cách mạng của người đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 • 3-1.jpg

  Buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

  Đảng bộ huyện Điện Biên có 69 TCCSĐ trong đó có 29 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở; có 550 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.712 đảng viên, trong đó phần đông đảng viên là người dân tộc thiểu số. Cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng, đó là tổ chức chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng, sinh hoạt đột xuất khi cần. Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện đã cố gắng đổi mới nội dung sinh hoạt. Tuy nhiên, việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân của những yếu kém trong công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ cơ bản vẫn do trình độ khả năng của bí thư, cấp ủy các cấp còn nhiều hạn chế, hơn nữa công tác chuẩn bị kỳ sinh hoạt cũng còn chậm đổi mới, nhiều đảng viên không tự giác hoặc không thiết tha với sinh hoạt chi bộ. Thực tế cho thấy, nhiều cấp ủy, chi bộ còn lúng túng, nội dung sinh hoạt sơ sài, chưa thiết thực, chưa gắn với thực tiễn của địa phương đơn vị, chưa phát huy được trí tuệ của tập thể và của đảng viên, tổ chức sinh hoạt còn hình thức, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu, sau mỗi kỳ họp không kịp thời phân công nhiệm vụ cho đảng viên, để thực hiện mục tiêu mà nghị quyết chi bộ đề ra, thậm chí một số chi bộ sinh hoạt không đúng định kỳ, còn mang tính sự vụ, chủ yếu tập trung bàn nhiệm vụ chuyên môn, ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề; cá biệt có một số chi bộ 6 tháng hoặc 1 năm mới tổ chức sinh hoạt 1 lần hoặc có tổ chức sinh hoạt thì lẫn lộn giữa “đánh giá công tác chuyên môn” với “nội dung sinh hoạt Đảng”, nhất là những chi bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới. Do vậy, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đấu tranh, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, làm quần chúng mất lòng tin vào chi bộ Đảng.

  Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên đã có công văn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết Chuyên đề số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020”. Đặc biệt là Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 30/3/2016 của Huyện ủy Điện Biên về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ.

  Đối với những xã khó khăn, Ban Thường vụ Huyện ủy cử cán bộ huyện trực tiếp xuống giúp đỡ và cùng dự sinh hoạt với cơ sở. Đến nay, hầu hết các chi bộ trong huyện tổ chức sinh hoạt đều đặn, trong sinh hoạt đã chú trọng phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho đảng viên “nói thẳng, nói thật, nói đúng, nói trúng vấn đề”, cấp ủy đã biết lắng nghe ý kiến của đảng viên và linh hoạt giải quyết các tình huống nảy sinh; kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên tiêu biểu, tích cực; đồng thời nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm; thực hiện việc đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ với cấp ủy cấp trên theo quy định, nội dung sinh hoạt chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng đảng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tư, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống nhân dân….

  Trao đổi về vấn đề này, ông Lò Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, cho biết: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên ở các xã vùng sâu, vùng xa biên giới là nhiệm vụ quan trọng mà Huyện ủy Điện Biên đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để làm được điều này, trước hết, mỗi cấp ủy phải nhận thức đầy đủ về vai trò của việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng ở các xã vùng sâu, vùng xa biên giới, cấp ủy cấp trên phải sâu sát chỉ đạo định hướng hoạt động sinh hoạt của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và gắn với việc đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Với những giải pháp đồng bộ và cách làm hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thực tế về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, đảng bộ huyện Điện Biên quyết tâm 100% chi bộ có quy chế hoạt động và sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, mỗi quý sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần, mỗi năm phát triển 250 đảng viên mới như Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra.

 • Nguồn tin: baodienbienphu.com.vn
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: