CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện Điện Biên tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
 • Thời gian đăng: 26/06/2018 08:33:01 AM
 • Ngày 25/6/2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên phối hợp với huyện Điện Biên tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và công tác lao động năm 2018.

 • Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH huyện, Lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội 25 xã thuộc huyện Điện Biên.

  Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu 6 chuyên đề về công tác giảm nghèo gồm: Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; Giảm nghèo đa chiều; Phân cấp trao quyền, phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Một số chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn; Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình giảm nghèo; Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. Lĩnh vực Việc làm các học viên được giới thiệu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm, các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm của Trung ương, Tỉnh, chính sách vay vốn Quỹ quốc gia việc làm, hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, ghi chép cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2018.

  Qua đợt tập huấn nhằm chia sẻ, trao đổi và cung cấp các thông tin về các cơ chế, chính sách mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho các cán bộ, công chức làm công tác lao động thương binh và xã hội. Từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên đã đề ra.

 • Tác giả: Nguyễn Khải - Phòng LĐTB&XH huyện Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: