CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021
 • Thời gian đăng: 07/04/2021 10:39:31 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • 1. Mục đích

  Tăng cường nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân trong địa bàn huyện về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ(HLATGTĐB); Lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm thống nhất nhận thức chung để công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành chuyện môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.2 Lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể người dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể trong công tác quản lý, bảo vệ, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, vướng mắc để thực hiện thắng lợi Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên 2021.

  2. Yêu cầu

  Thực hiện triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nghiêm túc triển khai đồng bộ, quyết liệt có sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt từ huyện, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, `UBND các xã, các cơ quan lý đường bộ. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan có liên quan, UBND các xã triển khai công tác quản lý, lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên; Triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021 phải tuân theo các quy định của pháp luật; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, phối hợp chặt chẽ với công tác vận động các cá nhân, tổ chức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ HLATGTĐB. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, xây dựng Chương trình triển khai cụ thể, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, để không tái phạm, lấn chiếm HLATGTĐB đã được giải tỏa, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

 • Tác giả:
 • các quyết định thu hồi đất c9 xã Thanh Xương
 • Tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì liên kết các dự án liên kết trong kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thuộc Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND, ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên tại huyện Điện Biên năm 2023
 • quyết định V/v thu hồi đất bổ sung huyện Điện Biên để làm quỹ đất xây dựng các công trình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường vành đai biên giới Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên
 • Các Quyết định Về việc thu hồi đất tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV Mường Lay - Điện Biên (đợt 2)
 • Các quyết định về việc thu hồi đất tại địa bàn xã Noong Luống, huyện Điện BIên do tự nguyện trả lại đất để thực hiện khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường ở điểm mỏ bản Pom Lót, xã Pom Lót và đội 18 xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Điều chỉnh một số nội dung tại mục 4, Điều 1, Quyết định số 1387/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022 của UBND huyện
 • Các QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xử lý điểm đen tai nạ giao thông Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên.2
 • Các QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xử lý điểm đen tai nạ giao thông Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên.
 • QĐ về việc thu hồi đất cử ông Cút Văn Khan, bà Lò Thị Tê tại địa bàn xã Mường Lói huyện Điện Biên tự nguyện trả lại đất để thực hiện xây dựng trạm quân y kết hợp Co Đứa xã Mường Lói huyện Điện Biên
 • Thông báo số 34 về việc Đấu giá tài sản
 • 1-10 of 236<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: