CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR và điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19
  • Thời gian đăng: 10/05/2021 08:36:39 AM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Ngày 08/05/2021, UBND huyện Điện Biên ban hành Công văn số 745/UBND-VP về việc  đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR và điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: