CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên năm 2020
  • Thời gian đăng: 01/03/2021 02:27:38 PM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên năm 2020.

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: