CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  • Thời gian đăng: 25/01/2021 04:45:04 PM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: