CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2022 huyện Điện Biên.
  • Thời gian đăng: 08/04/2022 08:43:37 AM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Quyết định số 731/QĐ-UBND, ngày 04/4/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2022 huyện Điện Biên.

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: