CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 3 XÃ SAM MỨN, POM LÓT VÀ NA Ư
 • Thời gian đăng: 17/06/2022 09:18:44 AM
 • Thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2022. Ngày 15/6, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên đã phối hợp với UBND xã Sam Mứn, Pom Lót và Na Ư tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp xã, Ban phát triển cộng đồng thôn, bản.

  TIN_PHAM-THO-HDB_TAP-HUAN-GIAM-NGHEO-20221.jpg

  Tại lớp tập huấn, các đại biểu về dự đã được nghe báo cáo khái quát về kết quả giảm nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2021; Quán triển một số nội dung, văn bản mới liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, như: kế hoạch và chương trình hành động về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2025; các thông tư của một số bộ, ngành về thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và các chương trình dự án giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025; cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian hướng dẫn cán bộ làm công tác giảm nghèo và thành viên Ban chỉ đạo NTM cấp xã, Ban phát triển cộng đồng thôn bản 3 xã cách lập biểu mẫu; phương pháp điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn từng thôn, bản và toàn xã. Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách của Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững cho các đại biểu, qua đó giúp các xã thực hiện tốt việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từ đó giúp giảm nghèo nhanh và bền vững./.

 • Tác giả: Phạm Thọ - Trung tâm VH-TT-TH huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: