CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Thông báo lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  • Thời gian đăng: 20/10/2021 02:18:18 PM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Thông báo số 26/TB-TTQLĐĐ, ngày 20/10/2021 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: