CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Thanh Luông gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội
 • Thời gian đăng: 02/08/2016 02:07:59 PM
 • Trong những năm qua, Đảng bộ xã Thanh Luông luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được tập trung triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức… qua đó đảng bộ xã Thanh Luông đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. sau đây là ghi nhận của của phóng viên chúng tôi.

 • Thanh Luông là xã vùng lòng chảo huyện Điện Biên, trong công tác đảng, Đảng bộ xã  luôn chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian qua, công tác kết nạp Đảng viên được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, hiện toàn đảng bộ có 37 chi bộ với 309 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, đội, trường học, cơ quan, đơn vị; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 đạt gần 90%. Đảng bộ xã Thanh Luông đã 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

  Ông Trần Văn Tuân. Phó bí thư thường trực đảng ủy xã cho biết: ”Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020, ban chấp hành đảng bộ xã đã xây dựng quy chế làm việc. Chương trình toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng ủy xã. Trên cơ sở nghị quyết của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương. Đảng bộ xã đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động và nghị quyết chuyên đề phù hợp với địa phương nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân địa phương, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế- xã hội của xã hàng năm.”

  Xác định một trong những tiêu chí thể hiện vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhanh chóng giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chính vì thế, đảng ủy xã Thanh Luông luôn sâu sát với tình hình thực tế, ban hành kịp thowifcacs nghị quyết chỉ đạo phù hợp theo từng thời điểm, phát huy hiệu quả cao nhất. Nhờ đó kinh tế- xã hội đã có những bước chuyển biến tích cực, Năm 2015, tổng diện tích gieo trồng đạt gần 1.400 ha, tổng sản lượng lương thực trên 6.000 tấn, chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt từ 2,5 – 4,5%, doanh thu thương mại, dịch vụ tiêu dùng đạt gần 127 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực, hệ thống quy mô trường lớp học ổn định, các mặt văn hóa –xã hội tiếp tục được phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt. Về công tác thong tin tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời phản ánh các hoạt động của Đảng, chính quyền các cấp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của xã; thực hiện tốt phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư.” Hoạt động y tế được đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 79 hộ chiếm 4,5%; hộ cận nghèo 154 hộ chiếm 8,8%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao.

  Trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đảng bộ xã Thanh Luông đã tập trung chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt. Trong đó công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai nhằm phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của đảng, nhà nước, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới. Từ đó quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất để làm đường…do đó hiện nay toàn xã Thanh Luông đã đạt 11/19 tiêu chí về nông thôn mới.

  Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đảng bộ xã Thanh Luông tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung chỉ đạo sát sao, kịp thời mọi nhiệm vụ trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, duy trì và nâng cao hiệu quả phấn đấu đạt thêm một số các tiêu chí trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong đó vấn đề nổi cộm là đổi mới về công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của đảng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, đưa nghị quyết của đảng thực sự đi vào thực tế trong cuộc sống thường ngày của mọi tầng lớp nhân dân trong xã. Tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân để qua đó thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

 • Tác giả: Lưu Hồng Sinh
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: