CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên năm học 2020 - 2021
  • Thời gian đăng: 29/12/2020 02:55:50 PM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Thông báo số 107/TB-UBND, ngày 28/12/2020 kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên năm học 2020 - 2021

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: