CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Thông báo số 04 của Trung tâm TTQLĐĐ lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
 • Thời gian đăng: 16/02/2022 10:49:49 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

  Nội dung chi tiết tại đây: Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ

 • Tác giả:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: