CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Thông báo số 18/TB-TTQLĐĐ lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
 • Thời gian đăng: 15/08/2022 04:25:49 PM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Thông báo số 18/TB-TTQLĐĐ, ngày 15/8/2022 của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

  (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

 • Tác giả:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: