CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm 2021
 • Thời gian đăng: 04/06/2021 02:34:07 PM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Ngày 26/05/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Thông báo số 45/TB-UBND về việc tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm 2021

  (Có văn bản chi tiết kèm theo)

 • Tác giả:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: