CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Thông báo tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021
  • Thời gian đăng: 12/01/2022 08:32:30 AM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Thông báo số 02/TB-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021.

  • Tác giả:
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: