• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Nông thôn mới
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Thông báo 74/TB-NN Thông báo 74/TB-NN, ngày 24/4/2019 của Phòng Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Điện Biên năm 2019
  Kế hoạch 1437/KH-UBND 09/6/2018 Kế hoạch 1437/KH-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc thực hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp tại xã Thanh Hưng, Thanh Yên huyện Điện Biên năm 2018
  82/VPĐP rà soát đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2017
  55/KH-UBND 01/12/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới của 04 xã phấn đấu cơ bản đạt chuẩn năm 2018, huyện Điện Biên
  15/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2016.
  5108/QĐ-UBND 7/11/2014 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên năm 2010
  5119/QĐ-UBND 7/11/2014 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hẹ Mông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đến năm 2020
  5109/QĐ-UBND 07/11/2014 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đến năm 2010