CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản UBKT Huyện Ủy
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Công văn số 135 -CV/UBKTHU 01/01/1900 Công văn số 135 -CV/UBKTHU, ngày 07/01/2019 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc hướng dẫn báo cáo công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở
  Công văn số 134-CV/UBKT HU 01/01/1900 Công văn số 134-CV/UBKT HU, ngày 07/01/2019 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc yêu cầu nộp các báo cáo và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019
  Hướng dẫn số 01-HD/UBKT HU 01/01/1900 Hướng dẫn số 01-HD/UBKT HU, ngày 31/12/2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở
  Công văn số 124-CV/UBKT HU 01/01/1900 Công văn số 124-CV/UBKT HU, ngày 22/11/2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc yêu cầu nộp báo cáo kiểm điểm và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
  Công văn số 118 - CV/UBKT HU 09/28/2018 Công văn số 118 - CV/UBKT HU, ngày 28-9-2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên Về việc Tuyên truyền ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: