• DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản dự thảo
  • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
    Số: NQ/HU 01/01/1900 Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016 - 2020
    Sô: -Ctr/HU 01/01/1900 Dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: