CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản 02/2022/TT-BTNMT là văn bản Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí ký ngày
  Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  Số/Ký hiệu 02/2022/TT-BTNMT
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Loại Thông tư
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: