Văn bản Công văn số 2270/UBND-TP là văn bản Công văn số 2270/UBND-TP, ngày 11/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BTP của UBND huyện do đồng chí ký ngày
Công văn số 2270/UBND-TP, ngày 11/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BTP
Số/Ký hiệu Công văn số 2270/UBND-TP
Ngày ban hành
Người ký
Đơn vị ban hành UBND huyện
Loại Công văn
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: