Văn bản Công văn số 2711/SVHTTDL-NVVH, ngày 29/12/2020 là văn bản Công văn số 2711/SVHTTDL-NVVH, ngày 29/12/2020 của Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tăng cường tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII. của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí ký ngày 01/01/1900
Công văn số 2711/SVHTTDL-NVVH, ngày 29/12/2020 của Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tăng cường tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII.
Số/Ký hiệu Công văn số 2711/SVHTTDL-NVVH, ngày 29/12/2020
Ngày ban hành 01/01/1900
Người ký
Đơn vị ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại Công văn
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: