Văn bản 128/NQ-CP 2021 là văn bản Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của do đồng chí ký ngày 11/10/2021
Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Số/Ký hiệu 128/NQ-CP 2021
Ngày ban hành 11/10/2021
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: