• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Số 59/BBT-VHTT là văn bản V/v Tăng cường tin, bài đăng tải trên trang TTĐT về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại các xã trên địa bàn huyện của Phòng Văn hóa Thông tin do đồng chí ký ngày
  V/v Tăng cường tin, bài đăng tải trên trang TTĐT về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại các xã trên địa bàn huyện
  Số/Ký hiệu Số 59/BBT-VHTT
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Phòng Văn hóa Thông tin
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: