CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 là văn bản Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. của do đồng chí ký ngày
  Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
  Số/Ký hiệu Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Thông báo
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: