Văn bản Thông báo số 579/VPĐP, ngày 24/12/2020 là văn bản Thông báo số 579/VPĐP, ngày 24/12/2020 của Văn phòng điều phối NTM về việc tổ chức lấy ý kiến xét, công nhận xã Mường Pồn cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2020. của UBND huyện do đồng chí ký ngày 01/01/1900
Thông báo số 579/VPĐP, ngày 24/12/2020 của Văn phòng điều phối NTM về việc tổ chức lấy ý kiến xét, công nhận xã Mường Pồn cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2020.
Số/Ký hiệu Thông báo số 579/VPĐP, ngày 24/12/2020
Ngày ban hành 01/01/1900
Người ký
Đơn vị ban hành UBND huyện
Loại Thông báo
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: