• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản số 1605-CV/HU là văn bản tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục của Huyện ủy do đồng chí ký ngày
  tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
  Số/Ký hiệu số 1605-CV/HU
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Huyện ủy
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: