• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản số 67-HD/BTG là văn bản hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của do đồng chí ký ngày
  hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
  Số/Ký hiệu số 67-HD/BTG
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: