CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đảng bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên học tập làm theo gương Bác
 • Thời gian đăng: 25/08/2016 02:57:07 PM
 • Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên đã triển khai quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, ý thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị từng bước được nâng lên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công; đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị có nhận thức, hành động gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

  Nhờ triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị là động lực thúc đẩy phong trào thi đua giữa các ban trong đơn vi. Điển hình như Ban Chính trị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an; phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kết quả 5 năm qua, Ban Chính trị Ban CHQS huyện đã tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hàng trăm hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh cho các đối tượng. Thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước cho các đối tượng thực hiện theo Quyết định số 290, 188, 142 và 62 của Thủ tướng Chính Phủ, trong 5 năm qua đã tiếp nhận và thẩm định hàng ngàn hồ sơ bảo đảm chặt chẽ, không để sai sót đối tượng, đồng thời tổ chức chi trả chế độ cho trên 1.000 đối tượng với số tiền trên 3 tỷ đồng. Triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM". Kết quả, trong 5 năm, đơn vị đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa và làm mới hệ thống thủy lợi nội đồng, tham gia gữi gìn vệ sinh môi trường. Ban Hậu cần – Kỹ thuật thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

  Có thể nói, sau 5 năm triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc làm theo gương Bác. Kết quả, qua phân tích đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm, có 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh (vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra); 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 94% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 4% so với chỉ tiêu đề ra). Đảng bộ được huyện ủy Điện Biên công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh trong 5 năm liên tục.

  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên  trong đơn vị nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thường xuyên duy trì chặt chẽ, có nền nếp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiển tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, vững mạnh toàn diện./.

 • Tác giả: Phạm Thọ Đài TT-TH huyện Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: