CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Núa Ngam đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương Bác
 • Thời gian đăng: 25/08/2016 03:05:04 PM
 • Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ đảng được nâng lên; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tạo động lực để địa phương hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 • Đảng bộ xã Núa Ngam hiện có 104 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ nông thôn. Thời gian qua, Đảng ủy xã Núa Ngam luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Do đó, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng ký học tập làm theo Bác gắn với từng lĩnh vực, việc làm cụ thể. Từ đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác để phấn đấu thực hiện.

  Song song với việc quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban thường vụ đảng ủy xã Núa Ngam còn triển khai lồng ghép các nội dung học tập và làm theo lời Bác với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm, gương mẫu của của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong mọi công việc, hết lòng phục vụ nhân dân.

  Để việc học tập và làm theo Bác trở thành một việc làm thường xuyên, liên tục, hàng năm Đảng ủy xã Núa Ngam còn phát động các phong trào thi đua triển khai thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức của Bác. Đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị. Nhờ triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016, Đảng bộ và nhân dân xã Núa Ngam đã đạt nhiều kết quả, thành tích nổi bật. Tiêu biểu như trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực; tác phong, lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

  Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được thể hiện khá rõ nét qua hiệu quả phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM". Kết quả, từ năm 2011 đến nay, người dân trong xã tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất nông nghiệp và đất ở để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp trên 1.000 ngày công lao động cùng nguyên vật liệu, tiền mặt để xây dựng 3 nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn bản. Các chi bộ đảng đã kịp thời giải quyết tốt nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân như: công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên. Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo, nêu gương của người đứng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội để nhân dân học tập và làm theo. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác như chi bộ bản Ten Núa, bản Na Sang 1, 2 với phong trào thi đua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

  Có thể nói, những năm qua, Đảng bộ xã Núa Ngam đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

  Với những thành tích mà Đảng bộ xã Núa Ngam đạt được trong những năm qua thể hiện sự năng động, sáng tạo trong vận dụng hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế ở địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy nội lực và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gắn với việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Đảng bộ xã Núa Ngam quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020./.

 • Tác giả: Phạm Thọ Đài TT- TH huyện Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: