CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ CHÀO XUÂN TÂN SỬU 2021
 • Thời gian đăng: 29/01/2021 10:05:11 AM
 • Trong 03 ngày, từ ngày 26 – 28/01/2021, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện Điện Biên phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Điện Ảnh tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền tổng hợp tại 03 xã (xã Hẹ Muông, xã Na Ư, xã Hua Thanh) trên địa bàn huyện Điện Biên, với mục đích toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lồng ghép việc quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2021 Ngày hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII.

  M-MX.jpg

  Chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong huyện; hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

  M-MX-2.jpg

  (Chương trình thu hút đông đảo người dân đến tham dự)

  Trong chương trình được tuyên truyền bằng 4 hình thức (văn nghệ, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, cổ động mặt đường) vẫn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, văn minh, tiết kiệm, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ./.

 • Tác giả: Hà Thế Cường – Trung tâm VH – TT – TH huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: