CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản ĐỀ ÁN Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc là văn bản ĐỀ ÁN Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Tư pháp do đồng chí ký ngày N/a
  ĐỀ ÁN Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016 – 2020
  Số/Ký hiệu ĐỀ ÁN Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc
  Ngày ban hành N/a
  Người ký
  Đơn vị ban hành Bộ Tư pháp
  Loại
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: