CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN : Hội đồng nhân dân
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  số 14/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh
  186/TTHĐND-VP 22/02/2018 Thông báo các nội dung giám sát năm 2018
  185/TTHĐND-VP 21/02/2018 Gửi kiến nghị, đề nghị giám sát của HĐND năm 2019
  Số: 09 /NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Điện Biên - khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số: 08 /NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  Số: 07 /NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số: 06/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số: 05/NQ-HDND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số : 04/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Số: 03/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Số: 02/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện Điện Biên - khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Sô: 01/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Số 16/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc chia tách trường THCS xã Thanh Nưa thành 02 trường: Trường THCS xã Thanh Nưa và trường THCS xã Hua Thanh; chia tách trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang thành 02 Trường: Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang và Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang, Năm học 2016-2017
  Số 15/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016
  Số: 14/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: